Dansende Godinnen

Symbool voor leven

Voor onze jaartelling stonden godinnen symbool voor alle leven op aarde.

Na de kerstening bleven alleen de heilige maagd Maria en een paar heiligen over, wat bijzonder karig is, vergeleken met de talrijke godinnen bij de Grieken en Romeinen, Kelten, Galliers en Germanen. De verering van de moedergodin waaruit alles voortkomt is volledig uit ons collectieve bewustzijn verdwenen. Vrouwen vervulden een centrale rol in de religie en in het leven, als dragers van liefde. De geschiedenis laat ondertussen zien dat agressie het vaak wint van het zachtmoedige.

Er is sowieso nauwelijks sprake van gelijkwaardigheid voor het vrouw zijn na 2000 jaar christendom, maar ook bij het Hindoeisme, Boeddhisme, Jodendom en Islam lijden vrouwen onder onderdrukking en rechteloosheid.

Daarom geef ik een ode aan het vrouw zijn op kosmisch niveau, door de uitbundigheid van de dansende godinnen.