Dansende Godinnen

Symbool voor leven

Voor het begin van onze jaartelling stonden godinnen symbool voor het leven op aarde. In de serie Dansende Godinnen, heb ik hedendaagse en vergeten godinnen uitgewerkt. Door de verbanning van godinnen na de kerstening, is de godinnenverering verdwenen. Alleen enkele vrouwelijke heiligen, waaronder de maagd Maria, spelen nog een rol, wat erg karig is in vergelijking met de talloze godinnen bij de oude Egyptenaren, Grieken, Romeinen en Kelten.

Er is sowieso nauwelijks sprake van gelijkwaardigheid voor vrouwen  na 2000 jaar christendom, maar ook bij het Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom en Islam lijden vrouwen onder onderdrukking en rechteloosheid.

Daarom breng ik een ode aan het vrouw zijn op kosmisch niveau, door de uitbundigheid van de Dansende Godinnen.

Dancing Goddesses

Before the beginning of our era, goddesses symbolized life on earth. In the Dancing Goddesses series, I have developed contemporary and forgotten goddesses. Due to the banishment of goddesses after conversions, goddess worship disappeared. Only a few female saints, including the Virgin Mary, still play a role,  which is very rare compered to the countless goddesses among the ancient Egyptians, Greeks, Romans and Celts.

In my work I often question the position of women. With the glasswork of dancing goddesses, I elaborated  contemporary and forgotten goddesses. Because of the banishment of goddesses after Christianization, goddess worship has disappeared. Only a few female saints, including the Virgin Mary, still play a role, which is very rare compared to the countless goddesses of ancient Egyptians, Greeks, Romans and Celts. That in contrast to the current goddesses in Hinduism, Shinto en nature religions.

However, there is hardly any equality for woman after 2000 years of Christianity. Even in Hinduism, Buddhism, Judaism and Islam, women also suffer from oppression and lawlessness.

That is why I pay tribute to being a woman on a cosmic level, through the exuberance of the dancing goddesses.